Em không về chiều nay

|

Em không về chiều nay!
Giọt chiều rơi rất khẽ
Một cánh chim cô lẻ
Tìm ai trong cuối ngày?
Nghiêng ly tưởng cạn sầu
Lại đầy thêm nỗi nhớ
Nghe tim mình rạn vỡ
Em không về chiều nay.
Giữa dòng đời xuôi ngược
Tìm đâu dáng kiêu sa
Anh làm sao quên được
Những ngày vui đã qua.
Nhìn giọt chiều rơi chậm
Gõ vào hồn thương đau
Anh một đời lận đận
Em có về ngày sau?

                            ĐOÀN NGỌC NGHĨA