Em ở đâu

|

Em ở đâu
trong ba sáu phố phường
để anh tìm hụt hơi
suốt những chiều lãng đãng
Mỗi góc phố hàng cây
mỗi con đường dài ngắn
nhìn vào đâu
cũng thấy bóng em xưa
Em ở đâu
anh tìm hoài không gặp
guốc thời gian
gõ nhịp vô thường
Anh đứng lặng bên đường
tê cóng
Ngọc Hà ơi
“vĩnh viễn biết đâu tìm”?

                                            PHAN CHÍ THANH