Eo gió

|

Lục bát xa lục bát gần
Còn câu lục bát để phần cho em
Câu sáu như sợi tóc mềm
Vắt qua câu tám đan thêm nỗi lòng.
Gieo câu lục bát trên đồng
Đang thì con gái đòng đòng ngậm sương
Tỉa câu lục bát lên nương
Là đem giấu cái nhớ thương vào rừng.
Gió qua eo gió muốn dừng
Sợ bay mái tóc người dưng bữa nào
Sợ câu lục bát nôn nao
Làm rơi ý tứ bờ ao quê người.
Lục bát nói lục bát cười
Nghiêng chao một khúc nắng mưa gập ghình
Gói câu lục bát xinh xinh
Gửi qua eo gió làm tình tội nhau.

                                        HUỲNH TRƯƠNG PHÁT