Gành hoang

|

Bao đêm tiếng sóng cô đơn
Vỗ vào gành vắng dỗi hờn nước non
Dấu chân chim yến cũ mòn
Dấu tôi chừ cũng hoàng hôn chân người
Rong rêu hết một cuộc chơi
Gành khuya rạn nứt cả lời sóng xô
Cầm cái ngây thả cái ngô
Rớt vào kẽ đá chừng mô mới tìm
Tiếng gành tiếng sóng tiếng chim
Nối thành sợi neo con tim hoang đường
Yến tan vào gió vào sương
Thân gành nhớ cánh chim mường tượng kêu
Ta về tiếng sóng liêu xiêu
Sót trong túi áo tiếng yêu chân gành.

                            HUỲNH TRƯƠNG PHÁT