Gặp lại người xưa!

|

Ngày xưa em bỏ ta đi
Chê ta củ sắn củ mì, mồng tơi
Lòng ta mưa gió tơi bời
Trái tim nhầm chỗ nên đời rất đau!
Giờ đây ta lại gặp nhau
Đời chi nghiệt ngã bạc thau đắng lòng
Phiên tòa mới xử vừa xong
Mình em tay bế tay bồng mà thương!
Giờ thì đã hết vấn vương
Lòng anh chai sạn vết thương đã lành
Nhưng sao vẫn thấy chòng chành
Đời như sưa nở đẹp nhanh chóng tàn.

                                               TẤN THÀNH