Gặp lại người xưa ở Hội An

|

Chỉ còn lại những rêu phong
Phố xưa, thành cổ nào trong mắt người
Ngày vui đã nát môi cười
Ngày xa “trong héo ngoài tươi” cũng đành
Cung cầm ký vãng lên xanh
Lời yêu thương cũ em dành cho ai?
Dáng xưa đã lạ hình hài
Tình xưa thì hẳn nhạt phai lắm rồi
Ừ thì “bèo dạt mây trôi”
Ừ thì đêm của riêng tôi quạnh buồn
Mười lăm năm nước bỏ nguồn
Tay tôi cầm mối tình suông theo đời
Trách chi đen, bạc dấu lời
Mà đem kỷ niệm về khơi huyệt lòng?

                                                     H.MAN