Ghi ở Cẩm Hà

|

Dưới lớp cát kia cha nằm ở đâu
khói hương không nói gì
con quỳ lạy đây đất trời Cẩm Hà
chang chang nắng
Dưới lớp cát kia bỗng nhiên sa mạc
đòi bao nhiêu nước mắt
con vắt đến giọt cuối cùng
không thấu lặng im
Không thấu niềm con kinh sợ nghĩa đoạn trường
thương cha một đời khó nhọc
một đời lặn lội gian truân
nghiêng vai lệch dáng
Thương một đời người rồi sẽ hư không
sau hành trình lưu lụy
ta sinh ra để làm gì
con súc sắc số phận
quay
quay
dừng lại điểm nào đang chờ đợi
trong ô kẽ giới hạn giữa lầm than đớn đau hạnh phúc
giữa được và mất
hân hoan và tủi nhục
trò đánh đố rủi may trêu ngươi vào số phận con người
Dưới lớp cát kia chang chang nắng Cẩm Hà
thưa cha!
thắp lửa
xin một lần reo vui cháy hết đời con
những chân hương phẩm màu nhuộm tím

                                                                    NGUYỄN ĐỨC DŨNG