Giấc mơ

|

Trong ngôi nhà này em đã sống đã yêu
Đã đợi chờ
Buồn
Vui
Hy vọng
Ngoài ô cửa
Là giấc mơ…
Chưa bao giờ
Tắt trong em
Em không muốn thấy mình
Trong những mặt người
Lạnh lạnh giống nhau
Những tiếng cười giả dối
Lời ngọt ngào đầu môi
Thế giới phẳng
Mặt người phẳng
Chỉ giấc mơ
Thăm thẳm
Không bến bờ…

                           HUỲNH THU HẬU