Giấc mơ song hành

|

Úa tàn khởi cuộc ra đi
Nhường tươi mởn đến rất chi nhẹ nhàng
Nắng cho đào thắm mai vàng
Mưa cho bếp lửa ấm càng ấm hơn
Mở khoan dung khép giận hờn
Vui vầy tăng mãi cô đơn giảm dần
Đêm ngày rậm rật tay chân
Tía lia chúc tụng ân cần sẻ san
Râm ran phố rộn rã làng
Ước gì xuân với thế gian song hành!

                                          NGUYỄN NGỌC HƯNG