Giấc mơ tháng mười một

|

Lại về
tháng mười một...
nồng nẫu thu tràn
chớm đông gõ cửa
tươi nguyên câu thơ anh
vô tình thắp lửa
hồn nhiên em  
cái thuở đầu đời
áo lụa váy hoa
Tháng mười một...
dịu dàng trên tay em mời mọc
ngày em chèo thuyền qua khung cửa
máu hồng con tim đầy đặn son trăng
sóng sánh nguyên lành
tinh khôi con chữ
gọi từ trong  cổ tích
cô Tấm thảo hiền vươn lên từ cái ác
lừng lẫy Sơn tinh
sừng sững núi đồi ngăn dòng dòng lũ thác
đòng đòng lúa hát...
thương bát cháo hành
Chí Phèo ngồi khát
Nguyễn mềm lòng
câu kệ một góc am...
Tháng mười một...
đầy trăng
hoàng hôn loang loáng tóc
em với tay
chạm giấc mơ  
ngồi
khóc...

                                                    BÍCH NGA