Giấc mơ trôi

|

Em về réo gọi ngày xanh
Nghe mùa trở giấc đành hanh nắng chiều
Trái tim gói những tin yêu
Dòng sông ký ức dập dìu ru ta.
Em về dòng sông hát ca
Có con thuyền giấy nở hoa bến tình.
Ầu ơi câu hát trúc xinh
Ầu ơ thương cánh lục bình nổi trôi.
Em về mùa cũ thôi nôi
Mà sao ta vẫn bồi hồi ngóng trông
Từ ngày nhẹ bước sang sông
Hỏi con sin sít phiêu bồng nơi nao?
Ầu ơi câu hát ngọt ngào
Chảy qua năm tháng dạt dào niềm tin
Trái tim người có ngủ yên
Vầng trăng mơ dáng con thuyền
Ta trôi…

                                               TỪ DẠ LINH