Giận vợ bỏ nhà đi uống rượu

|

“ Tỉnh ra mới biết mình say”
Hôm qua ta đã ăn mày những đâu?
Chẳng hề có cuộc bể dâu
Mà đau như thể sông sâu lụy đò
Giá mà có cái quạt mo
Cũng liều đổi lấy một vò rượu quê
Uống cho quên cả đường về
Uống cho quên cả lời thề ngày xưa…
Trời chiều sắp đổ cơn mưa
“Ta không có nón trời chừa ta ra”
Vết thương đang sắp thay da
Sao em rắc muối làm ta rát lòng!

                              PHAN CHÍ THANH