Giao thừa

|

Ừ,
đêm...
khép mở một ngày
giao thừa...
khép mở vòng quay đất trời
khép bao tăm tối cuộc đời
mở ra thoáng đãng một trời đầy xuân
khép giọt nước mắt rưng rưng
mở ra bao nỗi vui mừng
mẹ ơi!
Giao thừa...
khép cuộc rong chơi
về quỳ lạy mẹ
giữa trời
quê hương.

                 NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG