Giáp mùa

|

Cấy xuân xuống đất bết bùn
Nắng mưa bão lũ đẩy đùn đói no
Tiếng cười sung túc tròn vo
Nếp xôi thỏa lửa thơm tho nồng nàn.
Giáp mùa chộ mặt gian nan
Rỗng không ngô lúa thúng quang buồn buồn
Đầy đồng nắng dội mưa tuôn
Đất cằn sỏi đá khơi nguồn gian lao.
Khoét vào nỗi nhớ nỗi đau
Ống vôi nứt nẻ cơi trầu héo khô
Nồi niêu ngồi đứng lô nhô
Bếp khao khát lửa trách bồ trống không.
Đục trong ở trọ dòng sông
Nghèo giàu ở trọ có không vơi đầy
No lòng rười rượi mắt cay
Lúa chưa con gái đã gầy xanh xao.

                                    PHAN THÀNH MINH