Giếng làng

|

Cả làng chung một giếng khơi
Nước trong in cả khoảng trời vắt trong
Dây gầu nối những đếm đong
Kĩu cà đòn gánh ngõ trong ngõ ngoài
Tiếng người giặt áo sớm mai
Theo người đi suốt rộng dài nhớ thương
Làm đồng khát lỡ độ đường
Mát lòng ngụm giếng quê hương trưa hè
Kìa ai thấp thoáng nón mê
Tựa như dáng mẹ đi về tháng năm
Vui buồn mưa nắng tảo tần
Giếng làng biết cả lặng thầm trong thêm
Hình như thấu cả lòng đêm
Thẳm sâu như thể mắt em thẹn thùng
Cái hôm em bước theo chồng
Giọt trăng lấp loáng trong lòng giếng tan
Chiều nay vệt nắng xiên ngang
Cúi tìm đáy giếng hồn làng ngày xa
Thả dây múc bóng quê nhà
Kéo lên đầy một gầu nhòa khói sương.

                                            NGUYỄN VĂN SONG