Gieo xuống tháp chuông hồng

TRẦN THIÊN THỊ |

nắng gieo xuống tháp chuông hồng
ai gieo em xuống thung buồn gọi tôi
môi cười gieo xuống cuộc chơi
tôi gieo tôi xuống tay người mà reo

gọi nhau qua suối qua đèo
con hoàng dương đã mang theo lời rừng
câu đùa chững lại rưng rưng
thì ra gió vẫn chưa từng qua đây

sớm mai chúa nhật hao gầy
góc nhà thờ mọc một cây bồ đề.