Gọi miền giá lay

|

Em về
Sau những bể dâu
Ngày xưa
Biết có vẹn màu
Trinh nguyên?
Bên sông
Bến vẫn đợi thuyền
Bờ lau trắng
Gọi một miền gió lay
Thôi thì
Sau những đắng cay
Ngọt ngào
Xin gởi
Cho ngày đã xa
Vui buồn rồi cũng phôi pha
Triền sông
Lau trăng
Phù sa… lở bồi.

                            SÔNG HƯƠNG