Gửi em

|

Gửi cho tháng Chạp niềm vui
Tháng Giêng vừa độ mắt môi nồng nàn.
Vườn nhà tim tím hoa xoan
Tầm xuân ai hái
Mang sang tặng người…
Gửi em một chút nguồn vui
Mùa xuân nở thắm nụ cười trao duyên.
Người còn lung luyến mắt huyền
Ta còn đắm đuối
Giữa miền nhân gian.
Gửi em một chuyến đò giang
Hỏi người
Bên ấy có sang bến này.
Mắt tình ngày ấy
Ta say
Vẩn vơ ta nhớ
Mày ngài liếc ngang.
Mộng tình
Từ ấy lang thang
Ta mơ mắt biếc
Hỏi nàng có hay?
Rượu nồng
Ta uống ngất ngây
Hồng đào
Rượu ấy có say
Hỡi người!

                                TỪ DẠ LINH