Gửi lại mùa thu

|

rồi sẽ một ngày em gửi lại mùa thu
lối cỏ may tím dài chiều mong nhớ
bước chân người ngược băng miền nắng xõa
hương dủ dẻ nồng thơm phía thanh khiết nụ đầu
rồi sẽ một ngày gió ngừng lặng giữa đời nhau
em kết chuỗi hạt ngày xưa cài lên tóc
lá sẽ rơi bên nụ cười rạng ngọc
sóng vỗ bờ ngăn nắp bằng an
rồi sẽ một ngày dưới da diết ánh trăng
em gặp lại màu hai mươi cuống quýt
nỗi vắng xa chợt quay về bồng bột
chợt tim mình quặn nhói một bàn tay…

                            NGÔ THỊ THỤC TRANG