Gửi người đi

|

Anh vẫn quê người nghiêng nửa bước
Đường xa tóc lộng gió bên trời
Bến nước quê nhà in bóng lẻ
Lòng em nghiêng một ánh sao rơi...

                                                  VẠN LỘC