Hạ cũ

HOÀNG THÁI |

Cứ nghĩ tháng năm còn xa lắc
mà trưa nay ve gắt gỏng réo hè
ta bỏ trốn vào góc ngày thinh lặng
mò mẫm tìm cuộc hẹn lỡ ngày... xưa

Ơ! cái ngày xưa chưa buột thành lời nói
mẩu giấy run ấm ớ đến tận giờ
cái ngày xưa tội ơi là tội!
mùa hạ của thời tôi ruồng rẫy tôi

Mùa hạ này gom thả nhớ lên trời
chạm bóng mây vỡ oà gương mặt
trong hun hút có bóng ai về nhặt
triệu triệu giọt mưa mà ánh mắt chỉ một người

Tháng năm này sẽ tính chuyện rong chơi
ghé mùa cũ hỏi thăm thời nông nỗi
không có ai một mình ta với rượu
bưng một chén tràn mời gọi phía hoang vu.