Hạ trắng

|

Kỷ niệm sân trường còn nhớ trong em?
Có rưng rức giữa cuộc đời sấp ngửa
Tà áo trắng lá bàng xanh hoa phượng đỏ
Có xôn xao trong tiếng gọi mùa về.
Tôi xa trường từ lúc hạ chớm yêu
Đâu nào biết mùa thu chờ trước ngõ
Ai vốc nắng giấu vào trong nỗi nhớ
Để người về khóc hạ dưới cơn mưa.
Bao buồn vui cất nhớ giữa sân trường
Khoác áo chinh y – sơn hà nguy biến
Đêm Trường Sơn. Giấc mơ màu phượng vĩ
Cứ cháy lòng khi hạ chớm mùa sang.
Nhặt giúp tôi một chiếc lá bàng
Che bóng thời gian xói mòn năm tháng
Để kỷ niệm mãi xanh màu áo trắng
Người tìm về màu hạ trắng trinh nguyên.

                                                         PHỤNG TÚ