Hát trên những núi lửa

|

Núi lửa. Tích nước cho cây
Núi lửa. Tích đức sư thầy
Núi lửa chia đều hương nồng vị tỏi
Tôi tự bao giờ hát với ngàn khơi
Trời xanh như biển thâm sâu cao vời
Những con mắt thuyền dập dềnh chân sóng
Những con mắt người đêm ngày mong ngóng
Lý Sơn, Lý Sơn... Nỗi nhớ Hoàng Sa
Còn bó chiếu manh, dây mây sợi lạt
Bài vị linh thiêng muối xát linh hồn
Trở về phiêu diêu, bàn chân bả trạo
Đôi mắt núi lửa cháy ngầm ruột gan
Làm sao để vuông như những trái bàng
Làm sao để cay như vị núi lửa
Vì sao lang thang để thành mộ gió
Mơ làm dung nham thiêu cháy chân trời
Tôi chạy đôi chân lướt trên sóng đảo
Một đời sò điệp hạt cát mong manh
Đôi mắt Lý Sơn như nghìn mắt bão
Chờ đợi một ngày cởi sóng khơi xanh.
Lý Sơn, Lý Sơn tôi xin nắm cát
Xin được hóa thành ngọn lứa linh thiêng
Con sóng Hoàng Sa từng đêm vẫn hát
Lời ca trong tôi vót nhọn căm thù...

                                      NGUYỄN TẤN SĨ