Hoa cải

|

Hoa lốm đốm vàng rồi Mẹ ơi !
Con mắt mùa xuân vừa xanh liếp cải
Mẹ một lần đi rồi không trở lại
Nhà mình trống không
ngùi ngùi hơi mưa …
Cứ hỏi lòng mình đông đã tàn chưa
Mà nắng ngoài kia rót vàng như mật
Con bướm quơ râu nhận tình của đất
Con chim trên cành tha cỏ gầy duyên
Con lớn lên từ đời mẹ truân chuyên
Biết mấy mùa xuân ngập hồn hoa cải
Mộc mạc, đơn sơ mà thương đến vậy
Lòng cứ giao mùa đợi sắc vàng lên
Giờ mẹ phiêu linh trong cõi hằng quên
Xa ngái những mùa rau xanh, cải bẹ
Con cũng dần qua hết thời trai trẻ
Vạt cải chăm trồng
chỉ để gìn hoa…

                                                      H.MAN