Hoa dâm bụt

|

Làng quê cũ ấy đâu rồi?
Một con sông với một tôi lỡ làng
Chòng chành tiếng gọi đò sang
Lọt vào sâu thẳm thời gian mịt mù

Mảnh trăng nào lấm sương thu
Lâu đêm treo giữa hoang vu phận người
Khi xa nhớ chín buồn mười
Hoa dâm bụt đỏ môi cười ngày xanh

Tuổi tôi hết mấy thị thành
Nhớ quê giục bước độc hành nôn nao
Mơ màng - mẹ hát ca dao
Nghe mình – chín đỏ bên hàng rào bông…

                                                    H.MAN