Hoa rụng trong mưa

|

Đóa sầu bé bỏng
Ngồi khóc trong mưa
Gục đầu úp mặt
Thương mấy cho vừa.
Mưa qua mái phố
Mưa nhòa trên vai
Có em gót nhỏ
Mắt ướt tình phai.
Hoa rụng bên đường
Lòng sầu vô lượng
Hái ngày vừa mỏi
Cuối trời tang thương.

                        NGUYỄN THOẠI VY