Hoa trái xuân đầu

|

Hoa trái xuân đầu
Dòng sầu trôi mãi về đâu
Biết ai nhặt lá phơi màu thời gian?
Đục trong đầu bãi cuối ngàn
Nhạt nhòa thương nhớ úa tàn nghĩa nhân
Nỗi đời nghiêng ngả phù vân
Gói mùa hương cũ bao lần chia xa
Đi trong mờ tỏ bóng tà
Chim ngàn tỉnh giấc dần qua đông sầu
Hạt lành ủ mộng từ lâu
Sáng nay hoa trái xuân đầu dậy vui!
Suối đàn gõ nhịp
Thấy trong chiếc lá bồ đề
Li ti ngang dọc nẻo về nhân gian
Tôi ngồi chỉ quán bền gan
Lòng bình thường rỗng khép bàn tay buông
Nghe trong tịch tĩnh hồi chuông
Tâm bình thường lặng cõi nguồn xưa xa
Tôi ngồi dưới cội pipala
Hương thơm bóng tỏa tràng hoa la đà
Mưa ma ha mạn đà la
Suối đàn gõ nhịp điệu hòa chân không.

                                                                ĐÌNH QUÂN