Hoài khúc chiều

|

Cuối cùng
Giọt nắng bên sông
Hỏi vay chút gió
Đuổi lòng chiều hoang
Hỏi người
Chút nhớ mênh mang
Ủ năm tháng cũ hoa vàng
mãn khai…
Cuối cùng
Đêm phủ chương đài
Hỏi vay trăng sáng giấc say cho người
Rằng ta
Mệt mỏi khôn nguôi
Mượn chăn sương
Phủ nụ cười hôm qua!

                                             NGUYỄN TUẤT