Hội An

THANH THẢO |

Ta làm gã lang thang nhàn tản phố
Theo những dạ thưa cong cớn ngõ sâu
Đi quá đỗi bước chân thành lạ hoắc
Phủ dụ lòng hay đâu đường xa…

Ta làm gã lang thang cũ mèm buổi sáng
Phố đau lòng vạn vạn vết cô đơn
Tay không hát tên người rêu bụi
Phố qua rồi ngong ngóng phố rồi qua

Gã lang thang buổi trưa mỏi phường tìm quán
Lặng im trong tiếng thở Hội An
Dành dỗ bàn tay trong bàn tay hoang lạnh
Thảng thốt chiều không một tiếng rao vang

Ta lại làm gã lang thang đợi hết ngày ở phố
Dửng dưng đau hun hút phía sông Hoài
Thề không nữa… dẫu một người vừa gặp
Nào ngờ tận bước đuối vòng tay.