Hơi thở em

|

Không như ngày anh mới gặp em
Ánh sáng giữa vòm cây mùa hạ
Giàn hoa giấy hồng tươi sân nhà
tuổi mười tám
đã từ lâu vài ba kỷ niệm
cũ như những bức thư nhàu nát
xếp lại rồi gió xổ rối tung
vài ba thiệp hồng cất ngăn tủ
bụi đời bám chặt
còn đâu đôi cánh bay mùa xuân
cả con đường ánh trăng nghiêng tiếng dế
đôi ta ngồi nghỉ đâu
cỏ thời gian phủ bền sâu
ngủ muộn, anh lần ra gốc bưởi
tóc em thơm mơ cây
hơi thở em còn ấm.

                                            HUỲNH MINH TÂM