Hồn mẹ linh thiêng, đất nước sẽ yên bình

|

Nghĩa trang mới rưng rưng, hàng mộ chí cựa mình (*)
Có phải các anh đã về bên mẹ…
Những đứa con xa, sông Mã, sông Hồng
Sông Hương Giang, sông Kỳ Cùng đất nước.
Khúc ruột miền Trung, khúc dân ca mẹ hát
Ru các con những năm tháng xa nhà
Và đây nữa, những con dâu của mẹ
Bao lần chờ mong mẹ chưa có lấy một nàng.
Mẹ là ai mà sinh ra những Thạch Sanh thế kỷ
Đói lòng sắn khoai, nhân nghĩa vẹn toàn
Nhìn tổ quốc mấy ngàn năm dông bão
Lệ chan hòa, dòng nước sông Thu.
Mẹ nhập đá, dang tay ôm sông núi
Xua quân thù từ phía Biển Đông
100 năm sau và 1.000 năm sau nữa
Hồn mẹ linh thiêng, đất nước sẽ yên bình.

                                    VÕ VĂN TRƯỜNG
(*) Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam được xây cạnh khu Tượng đài Mẹ VNAH.