Hồn quê

|

Dòng Thu Bồn
Linh hồn xứ Quảng
Núi Chúa linh
Tháp bút vươn trời
Trang sách mở Đá Dừng – Hòn Kẽm
Địa linh nuôi chí lớn gan bền
Biền dâu xanh có lần bắt gặp
Ánh hào quang thắp sáng làng nghề
Nắng ban mai rực hồng bủa kén
Thoi nhịp nhàng tình thắm duyên quê
Điệu hò khoan hồn văn hồn võ
Khúc bài chòi sáng tỏ nhân sinh
Giọng nói chắc Trường Sơn hiểm trở
Bước chân dồn sóng cả đại dương
Hồn quê tôi
Tình thương của mẹ
Cánh cò bay
Không mỏi cánh bay
Vượt gian khổ những ngày ly loạn
Xây quê hương đạo nghĩa làm người.

                                           SƠN THU