Hồn quê lỡ hẹn

|

Chín thương mười đợi nắng mưa
Mòn con mắt cửa ta chưa gặp mình
Cù Lao Chàm sáng bình minh
Chờ ai Cửa Đợi lung linh ước nguyền
Thu Bồn - Hoài phố kết duyên
Mùa xuân đi gọi thiên nhiên trở về
Em còn bận bịu tình quê
Đường cong phố cổ rong rêu nguyện thề
Giật mình bóng trúc đường quê
Cắt ngang nẻo nhớ bộn bề nẻo thương
Chùa Cầu em có dâng hương
Hồn quê lữ thứ thêm vương vấn lòng
Cầm bằng phận số long đong
Câu thơ chết khát mãi mong ngày về
Nhịp đời nửa tỉnh nửa mê
Nửa lo viễn xứ. Nửa quê hương chờ.

                                             SƠN THU