Huế xưa

|

Em không còn của Huế xưa
Nên tôi chẳng muốn trông mưa làm gì
Dùng dằng ngày ấy mùa thi
Tôi về xứ Quảng em đi lấy chồng
Đò xưa nay đã sang sông
Hương Giang chừng cũng bớt phần mộng mơ
Nắng vàng cũng bớt vương tơ
Bài thơ ngày ấy bây giờ đã phai…
Giã từ em của Huế nay
Về cùng muối mặn gừng cay quê nhà
Hương Giang như một món quà
Lòng tôi như một sân ga vắng tàu.

                                    PHAN CHÍ THANH