Hương bồ kết

|

Mười cô gái thơm lừng hương gió núi
Tuổi xuân xanh chưa hò hẹn một đôi lần
Tiếng nói cười mang sức trẻ thanh tân
Nằm thả mộng đưa tin về Ngàn Phố
Mười cô gái vượt trăm nghìn dông tố
Tình trăm năm chưa tính chuyện vuông tròn
Mãi lấp đường xe anh kịp bon bon
Mặc đạn bay bom cày “tọa độ chết”
Mười cô gái ngát thơm hương bồ kết
Nhẹ lược mềm cho suối tóc tinh nguyên
Khẽ lời ca khúc xuân đời dâng hiến
Sớm nay về Đồng Lộc lúa lên xanh.

                                             ĐÌNH QUÂN