Hương rạ

|

Trong chiếc ổ tuổi thơ
Nắng và gió ru con trên cánh đồng mùa gặt
Gối giấc mơ lên hương rạ hanh nồng
Bắt đầu đời con là hạt lúa nẩy mầm
Thấm đẫm chua phèn của đất
Giã từ chiếc ổ tuổi thơ
Con bay đi như ngọn khói trên đồng
Tháng năm trôi nỗi buồn lãng đãng
Thoang thoảng hương đồng bứt rứt một miền quê
Ngun ngút trời thị thành khói dựng
Dâng ngột ngạt phù hoa hương phấn
Con rất thèm một lần
Xin một lần!
Được hôn lên mái rạ
Dưới bếp chiều mẹ nhóm lửa ngày đông.

                                            ĐỖ THƯỢNG THẾ