Huyền tích Mỹ Sơn

|

Xin dâng Mẹ xứ sở
Thần Naga ngự trị chốn này
Mỹ Sơn một mình tôi đến
Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ chắp tay…
Bốn bề xanh cây
Bốn bề đồi núi
Nghe âm âm gió thốc Hòn Đền
Linh hiển Thu Bồn
Mờ sương phế tích
Những nàng Chăm hiển lộ Mỹ Sơn.
Rong ruổi bao năm
Mòn chân ngựa đá
Phải đâu cây cỏ hóa linh hồn
Bên chân tháp hồn nhiên gạch vỡ
Lũ dơi bay chấp chới hoàng hôn.
Nơi tôi đứng
Cỏ xanh biêng biếc
Ơi Kala canh giấc mơ Hời
Qua đỉnh tháp bao nhiêu mây trắng
Vẫn còn đây trầm tích Mỹ Sơn.

                                    LÊ PHƯỚC TRỊNH