Khát

|

Khát đến cháy lòng một tiếng chim kêu
chờ hoài ban mai sao không đến
Khát đến cháy lòng một ly rượu đắng
bờ môi khô khốc buổi tạ từ
Khát nguồn suối mát chảy ngang đời gần như gió thoảng
so le từ nghìn kiếp hình như?
Khát về lời dại khờ xưa “em muốn...”
trăng khuya lệch một góc trời
Khát như buổi lời đùa quá muộn
còn phương trời nào cho mây rong chơi?
Vốc đầy tay màn đêm trong vắt
rải trên lối nhỏ em về
Trượt chân dúi mặt vào hoang tưởng
dài một đường tình dẫn vào cơn mê...

                                            NGUYỄN TẤN ÁI