Khe nghiêng

|

      Khe Nghiêng núi dựng đá mòn
Đầu nguồn biêng biếc bãi cồn hoang vu
     Về đâu chỉ thấy sương mù
Dấu chân lạc bến dòng Thu lỡ làng
    Gió đùa tóc rối hoang mang
Em như hoa tuyết rụng tràn bến xuân
    Ngập ngừng ở lại Đá Dừng
Nhớ ai Hòn Kẽm rưng rưng cõi nào
    Khe Nghiêng mơ giấc động Đào
Ngọn nguồn từ thuở âm hao cuộc tình
      Trăm con khe suối thác ghềnh
Chừng như sóng nước đầu duềnh nhấp nhô
        Khe Nghiêng về phía bên nào
Ta nghiêng xuống hết chỗ mô đất trời?

                                                         HOÀNG QUY