Khi thành phố vắng hoang

|

Khi em không còn ở đó
Phố phường bỗng chốc thênh thang
Hàng cây xanh xao bóng đổ
Hắt hiu buồn dựng hai hàng
Con đường cũng dài như thể
Có ai vừa nối thêm chiều
Nắng lả mình trên dốc dựng
Run run cho vừa cô liêu
Tôi cầm trái tim đỏ máu
Treo trên kỷ niệm xa mù
Quán tình ghế bàn trở lạnh
Trời xanh, xanh đến hoang vu
Khi em không còn ở đó
Biết ai gọi gió lên ngày
Tôi ngồi đếm vài sợi khói
Lặng thầm nhớ một vòng tay…

                                            H.MAN