Khoảnh khắc xuân dừng

|

mùa xuân dừng trước cổng
ngắm những nụ mai vàng
hoa hẹn mai mới nở
xuân ngập ngừng chưa sang
bé vuốt ve áo đẹp
mẹ chưa cho mặc ngay
xuân dừng trên nếp gấp
diện tết phải đúng ngày
nhà thơ thay giấy mới
chờ khai bút tân niên
chưa qua giờ trừ tịch
cảm hứng dừng bên hiên
thuyền ai dừng mé bãi
chờ nguôi rét tàn đông
chiều đan thưa sợi gió
mây dừng trên từng không
anh dừng tầm mắt ngóng
từng chiếc xe qua cầu
hẹn về vui hội tết
em đang dừng nơi đâu?

                       TƯỜNG LINH