Khóc trên cánh đồng

|

Bay qua tro tàn gốc rạ
bầy chim cõng nắng về phía cánh đồng
mùa này mưa vắng
cha ru cơn ngủ mải miết đi rong
hiên nhà hoa khế rụng rồi
tôi đi nhặt ấu thơ già cỗi
hoài niệm lên men
trượt qua tháng năm là tuổi tôi mười bốn
ước mơ chẻ dọc cánh diều
rớt trên ký ức cổng đình sân miếu
những cuốn phim ngày cũ bạc màu
cha dắt tôi qua mùa thóc lép
cánh đồng nứt nẻ chân chim
nơi con sóng thời gian trổ úa
những tiếng dế tuổi thơ còn thơm mùi tay cha
tôi vịn câu ca dao ngày xưa cha hát
khát khao cỏ mướt chân đồi
bầy chim cõng nắng đi rồi
cánh diều ấu thơ không về nữa
tôi nhớ những lần công kênh trên vai cha
bỗng dưng mưa mắt đổ buồn.

                                            KAI HOÀNG