Khóc trước mùa thu

|

Tôi đã khóc trước khi mùa thu tới
Người ra đi như cánh mỏng bụi hồng
Ngôi nhà cũ neo dáng hình ảo mộng
Để chập chờn ai đó có về không
Tôi đã khóc khi trời đương đứng bóng
Đường về quê nắng xối xả lăn dài
Người trước mặt mà sau lưng ngàn dặm
Buổi đi về nghe nặng trĩu tóc mai
Tôi đã khóc và tôi sẽ khóc
Mỗi muộn chiều và mỗi sớm phai…

                                        NGUYỄN THỊ THÙY DUNG