Không đề

|

Huơ chân không chạm đến thuyền
Để cho con sóng dập duềnh khơi xa
Chiều tàn cho sợi nắng sa
Tình còn dang dở cho ta nhớ người.
Gần nhau chẳng nói nên lời
Xa rồi, tâm trí rối bời như tơ
Bao đêm gối chiếc mộng mơ
Vầng trăng cắt nửa, câu thơ lạc vần...

                                              ĐƯỜNG THƠ