Không đề 1993 - 2018

|

Có một dòng sông chảy trong nỗi nhớ
Mùa thu xưa lá rụng xuống chân cầu
Tôi đã nhặt nỗi buồn em buổi ấy
Để mang theo hoài niệm thuở ban đầu
Hôm ấy tôi đi… em chẳng biết đâu
Năm tháng tuổi thơ biến hình ảo vọng
Tôi bỏ dòng sông không một lời chào biệt
Mộng hoàng hoa buồn rớt lại bên đường
Em có còn trách giận nữa không
Tôi nhỏ dại tháng ngày xưa nhỏ dại…
…Nhiều năm sau tôi còn trở lại
Vẫn thấy trên sông buồn, hai đứa trẻ đứng chờ mưa…

                                                            TRƯƠNG ĐỨC TỚI