Không đề

|

I.
Ngoài trời vừa tạnh cơn mưa
Trong tôi cơn bão cũng vừa mới tan
Ngổn ngang bao nỗi ngổn ngang
Làm sao xếp lại gọn gàng được đây!?
II.
Xin cảm ơn “Sợi tóc” (*) của Nam Cao
Cho tôi bám vào mỗi khi sắp ngã!
Xin cảm ơn em cả đời vất vả
Cho tôi một chỗ để đi về!      

                                                  PHAN CHÍ THANH   

 * “Sợi tóc”: tên một truyện ngắn của nhà văn Nam Cao.