Không đề

|

Lặng thinh nghe nhịp thời gian gõ
rưng rưng từng phút đợi giao thừa
tự dưng muốn hét to một tiếng
gọi đất trời thức dậy đón chào Xuân!

                      DƯƠNG ĐỘNG VĂN HÀ