Không đề cho mùa đông

|

Chạm vào đông một tí
Đã co ro lạnh rồi
Sao lời xưa ta nói
Vẫn nồng ấm bờ môi...
Đã trăm ngàn câu hỏi
Qua muôn trùng lối yêu
Đường quanh co vạn nẻo
Trái tim thốt bao điều.
Ừ thì sông cô liêu
Cả một đời trôi chảy
Phù sa cho bờ bãi
Ngút ngàn những nương dâu.
Đừng hỏi sông về đâu
Biển muôn trùng xa lắc
Cả một đời góp nhặt
Có khi nước đổi dòng.
Hết đục rồi lại trong
Sông muôn đời vẫn thế
Để khi về với bể
Đại dương xanh thắm màu.
Chiều nay mắt người nâu
Có điều gì muốn nói
Cất giùm ta câu hỏi
Lắng nghe sóng trả lời.

                            TỪ DẠ LINH