Không phải lúc này để tặng hoa cho em

|

Có những mùa thu rất buồn
sao lá cứ vàng đi và rơi rụng
Những con sóng miên man
không biết mình bạc tóc
Giờ học địa lý ngày xưa
giọng thầy say sưa trầm buồn
Cha ông trước sau mấy đời dõng dạc
non sông này để lại cháu con ta
Em ơi đừng hỏi nữa
tim anh bão tố dâng đầy
Mắt đã ngời ngọn lửa
căm hờn cuồn cuộn gân tay...

                               NGUYỄN ĐỨC DŨNG