Khu vườn

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

Hương vườn thu là lạ
Thơm thơm ngai ngái ngạt ngào
Bóng hoa nắng trên bàn nhảy nhót

Những người cũ đã đi đâu đẩu
Tiếng ly tách lặng lẽ
Mùi trà nghe âm ấm

Hơi nước sôi tí tách
Mùi khói quyện hơi men
Hương rượu sim nhớ thơm đồi núi

Một ly ngưa ngửa đợi chờ
Ba bốn ly nằm thiêm thiếp
Hương người cũ giờ văng vẳng.